Nasza filozofia

Nasza filozofia

Nasza filozofia

Wszystko co robimy i jak myślimy

o Dziecku ma swój sens. Wiemy, że najważniejsza jest relacja. Wierzymy,

że Dziecko jest kompetentne i ma

wrodzoną pasję poznawania świata,

a zadaniem dorosłych jest tworzyć warunki

do jego swobodnego, harmonijnego rozwoju – stawiamy na Mądrą Edukację. W Kropce, opierając się na najnowszej wiedzy, budujemy w Dziecku wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy o świecie i działania.

 

Naszą bazą jest idea komunikacji bez przemocy i założenia pedagogiczne Jespera Juula – oferujemy przyjazne przewodnictwo

w miejsce tradycyjnego wychowania. Dzieci traktowane są z szacunkiem, uwagą, troską, dzięki czemu stają się bardziej pewne siebie, silne, mądre. Zakładamy, że satysfakcja, radość i sukces wynikają z silnego poczucia własnej wartości – dlatego budujemy w Dziecku zdrowe poczucie własnej wartości

i wyjątkowości, łącząc je z przyjemnością

i radością bycia w grupie.

 

Przedszkole to pomost, przez który Dziecko przechodzi, od opieki domu rodzinnego, do wyzwań edukacji szkolnej. Od jego stabilności zależy, czy droga ta będzie dla Dziecka ciekawa i nie zdusi jego wrodzonego zainteresowania światem i innymi ludźmi.

Wszystko co robimy i jak myślimy o Dziecku ma swój sens. Wiemy, że najważniejsza jest relacja. Wierzymy,

że Dziecko jest kompetentne i ma wrodzoną pasję poznawania świata, a zadaniem dorosłych jest tworzyć warunki do jego swobodnego, harmonijnego rozwoju – stawiamy na Mądrą Edukację. W Kropce, opierając się na najnowszej wiedzy, budujemy w Dziecku wewnętrzną motywację do zdobywania wiedzy o świecie działania.

 

Naszą bazą jest idea komunikacji bez przemocy

i założenia pedagogiczne Jespera Juula – oferujemy przyjazne przewodnictwo w miejsce tradycyjnego wychowania. Dzieci traktowane są z szacunkiem, uwagą, troską, dzięki czemu stają się bardziej pewne siebie, silne, mądre. Zakładamy, że satysfakcja, radość i sukces wynikają z silnego poczucia własnej wartości – dlatego budujemy w Dziecku zdrowe poczucie własnej wartości

i wyjątkowości, łącząc je z przyjemnością

i radością bycia w grupie.

 

Przedszkole to pomost, przez który Dziecko przechodzi, od opieki domu rodzinnego, do wyzwań edukacji szkolnej. Od jego stabilności zależy, czy droga ta będzie dla Dziecka ciekawa i nie zdusi jego wrodzonego zainteresowania światem i innymi ludźmi.

Metody pracy

Metody pracy

Metody pracy

Najsilniej osadzona w naszej filozofii

i myśleniu o edukacji jest metoda projektu badawczego według Lilian Katz. Odpowiada ona na sposób uczenia się Dzieci w wieku przedszkolnym – zadawanie pytań (przeciętnie, Dziecko w tym wieku zadaje ich ok 300 dziennie)

i poszukiwanie odpowiedzi są naturalnym sposobem uczenia się.

A jakimi metodami? Ulubionymi

przez Dzieci – badanie, obserwacja, eksperymentowanie, sprawdzanie, bycie małym ekspertem, to tylko niektóre z nich. Dzięki temu Dzieci angażują się całym sobą, z małych badaczy zamieniają się w wielkich odkrywców, a co najważniejsze –

uczą się holistycznie. Nie tylko zdobywają wiedzę, ale też rozwijają

się emocjonalnie, społecznie, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

Poza metodą projektu, korzystamy

z wielu metod nauczania, nie zawężamy się do jednej. Wspaniale sprawdzają się: metoda dobrego startu, odimienna metoda nauki czytania, elementy metody Marii Montessori, metoda Weroniki Sherbourne, sensoplastyka, muzykoterapia czy wreszcie pedagogika zabawy. Wszystkie one wspierają Dzieci w rozwoju i zabawie.

Najsilniej osadzona w naszej filozofii i myśleniu

o edukacji jest metoda projektu badawczego według Lilian Katz. Odpowiada ona na sposób uczenia się Dzieci

w wieku przedszkolnym – zadawanie pytań (przeciętnie, Dziecko w tym wieku zadaje ich ok 300 dziennie)

i poszukiwanie odpowiedzi są naturalnym sposobem uczenia się. A jakimi metodami? Ulubionymi przez Dzieci – badanie, obserwacja, eksperymentowanie, sprawdzanie, bycie małym ekspertem, to tylko niektóre

z nich. Dzięki temu Dzieci angażują się całym sobą,

z małych badaczy zamieniają się w wielkich odkrywców,

a co najważniejsze – uczą się holistycznie. Nie tylko zdobywają wiedzę, ale też rozwijają się emocjonalnie, społecznie, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów.

 

Poza metodą projektu, korzystamy z wielu metod nauczania, nie zawężamy się do jednej. Wspaniale sprawdzają się: metoda dobrego startu, odimienna metoda nauki czytania, elementy metody Marii Montessori, metoda Weroniki Sherbourne, sensoplastyka, muzykoterapia czy wreszcie pedagogika zabawy. Wszystkie one wspierają Dzieci w rozwoju

i zabawie.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W Kropce wszystkie zajęcia są w ramach czesnego, bez dodatkowych opłat. Dbamy

o uniwersalne wartości humanistyczne, nie narzucając religii i światopoglądu.

 • Język angielski jest z nami codziennie, starannie wybieramy programy nauczania
  i dostarczamy je w przyjazny, twórczy sposób. Chcemy wzbudzić motywację do nauki języka, osłuchać Dzieci z językiem, uwrażliwić je na język obcy. Dzieci najłatwiej przyswajają sobie to, co osadzone w ich najbliższym doświadczeniu i dostępne w zabawie – a zatem dopasowujemy piosenki, wierszyki, słówka, zwroty, do tego co aktualnie je otacza i jest im bliskie.
 • Oferujemy rytmikę i różnorodne zajęcia umuzykalniające po to, by rozśpiewać
  i roztańczyć Dzieci.
 • Terapię logopedyczna – bo dobrze jest pięknie mówić.
 • Na wf-ie z elementami integracji sensorycznej uczymy w zabawie prawidłowych nawyków, pasji do ruchu fizycznego. Wiemy, że wszystko jest z sobą połączone i że Dziecko najlepiej rozwija się w ruchu.
 • Nasz autorski program zajęć dodatkowych to pracownie tematyczne, w których oferujemy zajęcia, dzięki którym Dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, idealne do twórczej współpracy. Cudownie jest bawić się w dorosłych – w pracowni gospodarstwa domowego to jest naprawdę możliwe. Czy jajko może skakać? Jak stworzyć rakietę? Jak wybuchają wulkany? Nasze Kropki już wiedzą – sprawdzają to
  w pracowni badawczej. Czy trzeba Dzieci uczyć kreatywności? Szalony pomysł, przecież są kreatywne. Za to można im stworzyć idealne warunki, by swoją kreatywność mogły wyrazić, robimy to
  w naszej pracowni twórczości.

W Kropce wszystkie zajęcia są w ramach czesnego, bez dodatkowych opłat. Dbamy o uniwersalne wartości humanistyczne, nie narzucając religii i światopoglądu.

 • Język angielski jest z nami codziennie, starannie wybieramy programy nauczania i dostarczamy je
  w przyjazny, twórczy sposób. Chcemy wzbudzić motywację do nauki języka, osłuchać Dzieci z językiem, uwrażliwić je na język obcy. Dzieci najłatwiej przyswajają sobie to, co osadzone w ich najbliższym doświadczeniu
  i dostępne w zabawie – a zatem dopasowujemy piosenki, wierszyki, słówka, zwroty, do tego co aktualnie je otacza
  i jest im bliskie.
 • Oferujemy rytmikę i różnorodne zajęcia umuzykalniające po to, by rozśpiewać i roztańczyć Dzieci.
 • Terapię logopedyczna – bo dobrze jest pięknie mówić.
 • Na wf-ie z elementami integracji sensorycznej uczymy w zabawie prawidłowych nawyków, pasji do ruchu fizycznego. Wiemy, że wszystko jest z sobą połączone
  i że Dziecko najlepiej rozwija się w ruchu.
 • Nasz autorski program zajęć dodatkowych to pracownie tematyczne, w których oferujemy zajęcia, dzięki którym Dzieci rozwijają swoje pasje i zainteresowania, idealne do twórczej współpracy. Cudownie jest bawić się w dorosłych – w pracowni gospodarstwa domowego to jest naprawdę możliwe.
  Czy jajko może skakać? Jak stworzyć rakietę? Jak wybuchają wulkany? Nasze Kropki już wiedzą – sprawdzają to w pracowni badawczej. Czy trzeba Dzieci uczyć kreatywności? Szalony pomysł, przecież są kreatywne. Za to można im stworzyć idealne warunki, by swoją kreatywność mogły wyrazić, robimy to w naszej pracowni twórczości.
Ekstra

Ekstra

Ekstra

Nie sposób wymienić wszystkiego co dzieje się w Kropce ale warto pamiętać, że:

 • Wdrażamy mądry program rozwijający inteligencję emocjonalną Dziecka.
 • Obcujemy z kulturą, sztuką
  i nauką – wiemy co się ważnego dzieje w mieście i w czym warto uczestniczyć.
 • Organizujemy małe i duże
  wyprawy terenowe.
 • Szukamy zieleni w mieście
  i poza nim.
 • Uczymy Dzieci troszczenia się
  o innych, pomagania, otwieramy
  je na świat.
 • W wakacje zapewniamy nie tylko opiekę, ale też wiele przyjemnych niespodzianek.

Nie sposób wymienić wszystkiego co dzieje się w Kropce ale warto pamiętać, że:

 • Wdrażamy mądry program rozwijający inteligencję emocjonalną Dziecka.
 • Obcujemy z kulturą, sztuką i nauką – wiemy co się ważnego dzieje w mieście i w czym warto uczestniczyć.
 • Organizujemy małe i duże wyprawy terenowe.
 • Szukamy zieleni w mieście i poza nim.
 • Uczymy Dzieci troszczenia się o innych, pomagania, otwieramy je na świat.
 • W wakacje zapewniamy nie tylko opiekę, ale też wiele przyjemnych niespodzianek.
Dla Rodziców

Dla Rodziców

Dla Rodziców